• میهن فولاد

طولانی ترین زیپ لاین جهان ساخته شده از فولاد

طولانی ترین زیپ لاین جهان ساخته شده از فولاد
یک سایت گردشگری جدید در امارات متحده عربی به ویژگی های ماندگار فولاد برای ساخت طولانی ترین زیپ لاین در جهان اتکا کرده و در نتیجه یک تجربه منحصر به فرد و هیجان انگیز به وجود آورده است.
رشته کوه دور افتاده راس الخیمه امارات شاید آخرین مکانی باشد که انتظار دارید طولانی ترین زیپ لاین جهان را پیدا کنید.
اما با بهره گیری از قدرت فولاد ، پارک اکولوژیک Toroverde بر چالش های لجستیکی باورنکردنی برای افتتاح پرواز جبل جیز در ژانویه سال 2018 غلبه کرد و به لطف طول و درازای ناگسستنی خود از 2831.88 متر در طولانی ترین دشت توسط رکورد جهانی گینس ثبت و جایزه داده شد.