• میهن فولاد

با این رویه، جهش تولید در صنعت فولاد محقق نمی‌شود

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در مورد برنامه تولید فولاد کشور در سال جاری و میزان تولید مازاد بر نیاز داخل گفت: امسال بنا بر این است که تولید فولاد خام در کشور به ۳۰ میلیون تن برسد. از این ۳۰ میلیون تن، ۱۰ میلیون تن در گروه فولاد مبارکه شامل فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان و فولاد سبا تولید می‌شود. اگر در کنار تولید گروه فولاد مبارکه، ۱.۵ میلیون تختال فولاد خوزستان را نیز از عدد ۳۰ میلیون تن کم کنیم، ۱۸.۵ میلیون تن فولاد در کشور داریم که حدود ۷ میلیون تن آن مورد نیاز تولید داخل در واحدهای نورد است. لذا ما بسیار بیشتر از نیاز داخل، تولید مازاد داریم و حداقل بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن شمش مازاد بر نیاز در کشور داریم که باید صادر شود.

بیش از دو برابر نیاز داخل، شمش تولید می‌کنیم

دکتر سبحانی با یادآوری شرایط تحریم و بحران کرونا افزود: در شرایطی که ما بیش از دو برابر نیاز داخل، شمش فولادی در کشور تولید می‌کنیم، مسئولین دولتی باید با واحدهای فولادسازی رایزنی کنند و از آن‌ها بپرسند شما برای افزایش صادرات به چه تسهیلاتی نیاز دارید. فراموش نکنیم که ما تحریم هستیم، در نقل و انتقال ارز به کشور با محدودیت روبرو هستیم و علاوه بر این، بحران کرونا نیز وجود دارد.

نگرانی نسبت به صادرات فولاد، قابل درک نیست

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با انتقاد به محدودیت‌های صادرات فولاد عنوان کرد: تصمیماتی که گرفته می‌شود درست برعکس نیازهای صنعت فولاد کشور است. باید برای صادرات فولاد مشوق درنظر گرفته شد اما سنگ جلوی پای صادرکننده گذاشته می‌شود. صادرکنندگان فولاد باید مورد به مورد از وزارت صمت برای صادرات مجوز بگیرند. در چنین شرایطی صادرکننده چگونه می‌تواند برای صادرات خود قرارداد بلندمدت ببندد؟!

وی خاطرنشان کرد: اصلاً مشخص نیست چرا در حوزه صادرات فولاد نگرانی وجود دارد. وقتی دو-سوم شمش فولادی تولیدی، مازاد بر نیاز داخل است و باید صادر شود، دلیلی برای نگرانی نسبت به میزان صادرات فولاد وجود ندارد. صادرات ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن فولاد در شرایط تحریم و کرونا کار ساده‌ای نیست و باید برای آن مشوق درنظر گرفته شود نه اینکه صادرات فولاد نیازمند مجوز محموله به محموله باشد.

بدون تسهیل صادرات، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به شعار سال ۹۹ گفت: فارغ از این‌که کشور نیاز به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی دارد و به این دلیل نیز صادرات باید تسهیل شود، امسال سال جهش تولید است و اگر قرار است جهش تولید محقق شود باید فکری به حال مقررات دست‌وپاگیر موجود کرد. با محدودیت‌های فعلی جهش تولید در صنعت فولاد محقق نمی‌شود و تولید فولاد کشور از ۲۷ میلیون تن در سال ۹۸ به ۳۰ میلیون تن در سال ۹۹، افزایش نمی‌یابد. برای محقق شدن جهش تولید باید همه با هم بسیج شوند؛ برای جهش تولید باید سیاست مجوز مورد به مورد برای صادرات فولاد جای خود را به اعطای مشوق‌های صادراتی بدهد و کلیه محدودیت‌های صادراتی لغو شود تا شمش مازاد بر نیاز داخل صادر شود.