• میهن فولاد

اجرای 950 طرح شرکت فولاد مبارکه

مدير واحد تحقيق و توسعه شرکت فولاد مبارکه با اشاره به پيشتاز بودن اين شرکت در اجراي طرح هاي پژوهشي گفت:تاکنون 950طرح در شرکت فولاد مبارکه اجرا شده و صد طرح نيز در حال اجراست. شهرام عباسي با بيان اينکه اين شرکت با 110مرکز تحقيقاتي و دانشگاهي براي رفع مشکلات و گره گشايي در صنعت در ارتباط است، افزود: ايجاد ثروت امروز از طريق دانش فني و تکنولوژي هاي نوين است. وي به اجراي طرح پژوهشي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان با عنوان جايگزيني «آنتراسيت» به جاي ماده «کک نفتي» اشاره کرد و گفت: جلوگيري از توقف خطوط توليد با توجه به تحريم اين ماده، صرفه جويي شش ميليون دلاري استفاده از منابع داخلي وهزينه اي کمتر از يک دهم ماده کک نفتي وارداتي، از مزاياي اجراي اين طرح بود. عباسي با بيان اينکه اين طرح نتيجه دوسال تلاش تحقيقاتي دانشجويان و استادان دانشگاه بود، گفت: از اين طرح مي توان به عنوان بزرگ ترين طرح تحقيقاتي روي مواد اوليه در غرب آسيا ياد کرد