• میهن فولاد

به نقش حمایتی انجمن ها از صنعت و دولت توجه شود

به نقش حمایتی انجمن ها از صنعت و دولت توجه شود
جهانبخششکری رئیس هیئت مدیره جهان فولاد غرب
با نگاهی به ساختارها و سیاست گذاری های کلان کشورهای توسعه یافته متوجه می شویم که انجمن ها و تشکل های غیر دولتی برای دستیابی به اهداف ساختاری در صنایع مختلف تشکیل می شوند و واحدهای مختلف تولیدی و صنفی ضمن اینکه دارای رویکردهای رقابتی و منافع درون سازمانی میباشند ولیکن در راستای دستیابی به منافع مشترک و ملی و رفع مشکلات صنفی، زیر چتر همین تشکل ها به یاری دولت میآیند تا در یک تعامل حمایتی متقابل با دولت، شکوفایی صنعتی را عملیاتی کنند.
واحدهای تولیدی در همه کشورها نیازمند یک تشکل قدرتمند و دارای برنامه و تعامل میباشند که بتواند نسبت به برنامه ریزی و ارائه راهکارها و طرح های کارشناسی و موثر برای توسعه بهره وری و بهبود صنعت کشور گام بر دارد و در تدوین برنامههای دولت و همچنین دستیابی اعضا به بازارهای فرامرزی و رفع موانع تولید موثر واقع گردد.
در کشور ما نیز تولیدکنندگان فولاد کشور همین انتظارها را از انجمن تولیدکنندگان فولاد دارند تا نسبت به پیگیری مسائل و رفع موانع پیش روی اعضا از طریق ارتباط موثر با مراجع ذی صلاح اقدام نماید تا اعضا بتوانند با آرامش خاطر بیشتر به امر تولید و تجارت گام بردارند.
اما در این بین باید بدانیم دولت به عنوان یک برنامه ریز کلان کشور، به منظور برنامه ریزی صحیح، دقیق و به موقع، نیازمند اطلاعات و شناخت کامل از فعالیتهای واحدهای تولیدی و تجاری میباشد که این اطلاعات به خوبی نزد انجمنها می باشد لذا یکی از بازوهای پرتوان دولت، تشکل های صنفی میباشند که ضمن شناخت موانع و محدودیتها توان ارائه راهکارها را دارند. به همین دلیل هم همان گونه که مطرح گردید انجمنها در کشورهای توسعه یافته بازوی حمایتی دولت ها هستند ولیکن در کشور ما به دلیل سابقه ساختاری و تفکری، عمدتا تصمیم گیری از بالا به پایین صورت می پذیرد و پس از برخورد با مشکلات، انجمنها وارد کارزار شده و پیگیری و تلاش مینمایند تا نسبت به رفع محدودیتهای پیش بینی نشده اقدام نمایند! این رویکرد غیر موثر دولت باعث شده که نقش تشکلها از یک بازوی حمایتی صنعت و دولت تنزل پیدا کرده و لازم است با توجه ویژه به نقش تشکلها، زمینه بهبود وضعیت صنعت و واحدهای تولیدی
فراهم گردد.