• میهن فولاد

وضعیت تولید محصولات فولادی در ۵ ماهه نخست

در مردادماه نسبت به خرداد سال جاری، تولید بیلت و بلوم کاهش ۵۴ درصدی، تولید میلگرد کاهش ۴۷ درصدی و تولید آهن اسفنجی کاهش ۴۴ درصدی داشته است.

نرخ رشد تولید فولاد میانی کشور که در دوره ۳ ماهه نخست سال جاری، ۶ درصد بوده است، با قطعی‌های برق در ۵ ماهه نخست سال جاری به منفی ۱۲ درصد رسیده است. میزان تولید فولاد میانی کشور در ۵ ماه نخست امسال ۱ میلیون و ۵۲۶ هزار تن کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

وضعیت تولید انواع فولاد میانی

طبق آمارهای انجمن فولاد، در دوره ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، تولید بیلت و بلوم در ایران با کاهش ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶ میلیون و ۴۹۵ هزار تن رسیده است.

تولید اسلب نیز در ۵ ماهه نخست سال جاری با کاهش ۹ درصدی به ۴ میلیون و ۳۳۳ هزار تن رسیده است.

در مرداد ماه سال جاری نسبت به خرداد، میزان تولید بیلت و بلوم ۵۴ درصد و میزان تولید اسلب ۴۲ درصد کاهش یافته است. قابل ذکر است که کاهش تولید فولاد در کوره‌های قوس الکتریکی شدیدتر از کوره‌های ذوب القایی بوده است و تولید شمش کوره‌های قوس الکتریکی در مردادماه نسبت به خرداد سال جاری، ۶۵ درصد کاهش یافته است.

مجموع تولید فولاد میانی کشور در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۰ میلیون و ۸۲۸ هزار تن بوده است که کاهش ۱۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌‌دهد.

وضعیت تولید محصولات فولادی در ۵ ماهه نخست سال جاری

در ۵ ماهه نخست سال جاری، در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، کاهش ۱۱ درصدی داشته است. مجموع تولید محصولات فولادی در ۵ ماهه نخست امسال، ۷ میلیون و ۵۷۳ هزار تن بوده است.

در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۴ میلیون و ۲۹۶ هزار تن محصولات طویل و ۳ میلیون و ۲۷۷ هزار تن محصولات تخت در کشور تولید شده است. رشد تولید محصولات طویل در ۵ ماهه نخست امسال، منفی ۷ درصد و رشد تولید محصولات تخت منفی ۱۷ درصد بوده است.

تولید میلگرد در ۵ ماهه نخست امسال ۳ میلیون و ۵۱۸ هزار تن بوده که کاهش ۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. تولید تیرآهن نیز در ۵ ماهه نخست امسال با کاهش ۱۱ درصدی به ۴۵۴ هزار تن رسیده است.

در مرداد ماه امسال نسبت به خرداد، تولید تیرآهن کاهش ۲۹ درصدی و تولید میلگرد کاهش ۴۷ درصدی داشته است.

میزان تولید ورق گرم کشور در ۵ ماهه نخست سال جاری، ۳ میلیون و ۲۲۷ هزار تن بوده که کاهش ۱۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. تولید ورق سرد در ۵ ماهه نخست امسال ۱۰ درصد کاهش یافته است. تولید ورق‌های پوششدار نیز در ۵ ماهه نخست امسال تغییری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان نمی‌دهد.

محدودیت‌های مصرف برق توسط شرکت‌های فولادی باعث شده تا در مرداد ماه امسال نسبت به خرداد، تولید ورق گرم ۲۸ درصد، تولید ورق سرد ۱۲ درصد و تولید ورق‌های پوششدار ۶ درصد کاهش یابد.

وضعیت تولید آهن اسفنجی

طبق گزارش آماری انجمن فولاد، تولیدکنندگان آهن اسفنجی در ۵ ماهه نخست سال جاری حدود ۱۲.۴ میلیون تن از این محصول را تولید کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، کاهش ۴ درصدی را نشان می‌دهد. با این که انرژی اصلی مصرفی در واحدهای احیاء مستقیم گاز است، اما محدودیت‌های تحمیل‌شده به شرکت‌های زنجیره فولاد باعث شده تا تولید آهن اسفنجی در مرداد ماه نسبت به خرداد ۴۴ درصد کاهش یابد.