• میهن فولاد

محدودیت جدید برای صادرات فولاد در حال نیاز کشور به ارز آوری

کوتاه کردن فهرست شرکت‌های مجاز برای صادرات مقاطع طویل فولادی توسط دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در حالی صورت گرفته که کشور در این حوزه، مازاد تولید قابل توجهی دارد و علاوه بر این، اقتصاد کشور به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز مبرم دارد.

لیست اعلام شده توسط سیف‌اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت برای مدت سه ماه از تاریخ یک شهریور ۱۴۰۰ اعتبار دارد و آن دسته از تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی که نام آن‌ها به گمرک اعلام شده در این دوره سه‌ماهه نیاز به دریافت تیک صادراتی وزارت صمت ندارند.

فهرست شرکت‌های مجاز به صادرات مقاطع طویل فولادی شامل ۱۸ شرکت است؛ در حالی که در فهرست قبلی که در تیرماه امسال منتشر شد، نام ۱۰۲ شرکت دیده می‌شد. بدین ترتیب ۸۴ شرکت مجوز صادرات محصولات طویل فولادی را از دست داده‌اند و محدودیت تازه‌ای برای صادرات این محصولات ایجاد شده است.

دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، مجوز صادرات مقاطع طویل فولادی را به عرضه ۷۰ درصد از تولیدات شرکت‌ها در بورس کالا منوط کرده و شرکت‌هایی که در ۴ ماه نخست امسال، کف عرضه ۷۰ درصدی در بورس کالا را رعایت نکرده‌اند، از فهرست شرکت‌های مجاز به صادرات حذف شده‌اند.

این در حالی است که تعیین کف عرضه تحمیلی برای محصولاتی که تولید آن در کشور بسیار بیشتر از تقاضا است، هیچ منطق و اساسی ندارد و انجمن فولاد نیز پیش از این به تعیین کف برای عرضه مقاطع فولادی در بورس کالا اعتراض کرده بود. این سیاست اشتباه در بازار فولاد می‌تواند کاهش صادرات و کاهش ورود ارز به کشور، کاهش تولید محصولات فولادی و آسیب به اشتغال موجود در بخش نورد مقاطع طویل را به همراه داشته باشد.