• میهن فولاد

ضعف تاسیسات زیربنایی چالش بزرگ صنعت فولاد

ضعف تاسیسات زیربنایی چالش بزرگ صنعت فولاد
صنعت فولاد همواره با چالش هایی روبه رو بوده است. از جمله آنها کافی نبودن تاسیسات زیربنایی صنعت فولاد عمدتا برق، گاز و تامین آب می باشد.
به گفته فرزاد ارزانی، مدیر عامل شرکت فولاد هرمزگان جنوب، ناکافی بودن تاسیسات زیر بنایی صنعت فولاد در کنار نیاز به مواد اولیه نیاز به انرژی فراوانی نیز دارد که عمدتا برق و گاز می باشد و البته در کنار آن تامین آب نیز همواره از چالش های بزرگ صنعت فولاد بوده است.
وی همچنین افزود : متاسفانه در کشور، هزینه تامین برق واحدهای فولادی بسیار زیاد بوده و حتی در قوانین جدید، شرکت هایی با نیاز به برق بالا ملزم به احداث نیروگاه اختصاصی یا خرید برق از نیروگاه های خصوصی شده اند که این امر باعث بالا رفتن سرمایه گذاری لازم برای ایجاد واحدهای فولادی می گردد و می تواند توجیه پذیری این طرح ها را با تردید جدی مواجه گرداند.
مدیرعامل فولاد هرمزگان از جمله راهکارهای تأمین حجم گاز مورد نیاز برای صنعت فولاد در چشم انداز ۲۰ ساله کشور یعنی سال ۱۴۰۴ را بهره برداری از فازهای بعدی پروژه پارس جنوبی دانست و گفت: با توجه به حجم ذخایر گازی موجود در این منطقه و همچنین پروژه های متعدد پیش بینی شده برای آن، در صورت برنامه ریزی و انجام سرمایه گذاری لازم در این بخش می توان به تأمین این مقدار گاز برای بخش صنعت در چشم انداز ۱۴۰۴ کشور امیدوار بود.
وی تصریح کرد: همچنین به توسعه خط هفتم انتقال گاز موسوم به خط صلح نیاز است به گونه ای که توان انتقال ظرفیت گاز مورد نیاز به این مناطق حائز اولویت استقرار واحد های فولادی را داشته باشد.
ارزانی در زمینه مصرف و تولید آب نیز به  چیلان  گفت: در این دو حوزه هم شرایط بهتر از گاز و برق نیست و می بایست تدابیر لازم جهت افزایش بهره وری در استفاده از آب اندیشیده شود و البته بهترین گزینه در این رابطه توسعه صنعت فولاد و ایجاد کارخانجات فولادی در حاشیه خلیج فارس می باشد تا از این طریق دغدغه تامین آب برطرف گردیده و از طرفی صادرات حداقل ۲۰ میلیون تن محصولات فولادی در افق ۱۴۰۴ با صرفه اقتصادی مناسب و از طریق ایجاد اسکله های مورد نیاز در بنادر خلیج فارس صورت پذیرد.

منبع : چیلان آنلاین