• میهن فولاد

تامین کنسانتره بزرگترین چالش فولادسازان بزرگ در سال ۹۷

سید حسین احمدی، مدیرعامل شرکت فولاد خراسان بیان کرد در حال حاضر به دلیل عدم مطابقت زمان بندی طرح های در حال احداث کنسانتره و بهره برداری از چند واحد گندله سازی در کشور در سال جاری، کمبود مواد اولیه واحدهای گندله سازی به بزرگترین چالش صنعت فولاد کشور تبدیل شده است.

وی افزود: از سوی دیگر به دلیل پیشی گرفتن تقاضای کنسانتره بر عرضه آن، قیمت های تعاملی کنسانتره که پس از جلسات متعدد و با وساطت معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توافق قرار گرفته بود از سوی کارخانجات سنگ آهنی به طور کامل رعایت نمی شود به طوری که در برخی مزایده ها حتی کف قیمت پایه کنسانتره از سطح ۱۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان هم فراتر رفته است.

احمدی خاطرنشان کرد: علاوه بر این تامین کنندگان کنسانتره واحدهای فولادی مبالغ سنگینی در حدود ۴۰ درصد را به عنوان پیش پرداخت مطالبه می کنند که ادامه این شرایط با توجه به تشدید تقاضای کنسانتره در سال جاری، فولادسازان بزرگ کشور را با یک چالش اساسی مواجه می کند و آن تامین مواد اولیه مورد نیاز است.

مدیرعامل فولاد خراسان در خاتمه تصریح کرد: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت سازوکارهای نظارتی و کنترلی خود در این خصوص را حداقل برای دو سال آینده که پروژه های بزرگ کنسانتره به بهره برداری برسند، فعال تر نماید.