• میهن فولاد

رشد ۳۹ درصدی مصرف ظاهری میلگرد در شرایط رکود و کرونا

بر اساس گزارش آماری انجمن فولاد، مصرف ظاهری فولاد میانی (بیلت و بلوم و اسلب) با ۱۳ درصد رشد به ۱۳ میلیون و ۷۹۴ هزار تن رسید و مصرف ظاهری کل محصولات فولادی با ۲۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۱ میلیون و ۹۳۰ هزار تن رسید.

در بخش فولاد میانی، ۷ میلیون و ۷۸۲ هزار تن سهم مصرف ظاهری بیلت و بلوم و ۶ میلیون و ۱۲ هزار تن سهم مصرف ظاهری اسلب بوده است. رشد مصرف ظاهری بیلت و بلوم ۱۰ درصد بود درحالی که مصرف ظاهری اسلب رشد ۱۸ درصدی داشت.

رشد قابل تأمل مصرف مقاطع طویل فولادی

مصرف ظاهری محصولات فولادی با ۲۰ درصد رشد در هفت ماهه نخست سال جاری به ۱۱ میلیون و ۹۳۰ هزار تن رسید. رشد مصرف مقاطع تخت فولادی ۱۲ درصد و مقاطع طویل فولادی ۳۴ درصد اعلام شده است.

مصرف ظاهری مقاطع تخت در هفت ماهه نخست سال جاری به ۵ میلیون و ۴۰۴ هزار تن رسیده که ۵ میلیون و ۲۲۴ هزار تن سهم ورق گرم، ۱ میلیون و ۶۹۲ هزار تن سهم ورق سرد و ۹۹۰ هزار تن سهم ورق پوششدار بوده است.

در هفت ماهه نخست سال جاری، مصرف ظاهری تیرآهن با رشد ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶۶۰ هزار تن رسیده است و مصرف ظاهری میلگرد هم با ۳۹ درصد افزایش به ۴ میلیون و ۴۵۹ هزار تن رسیده است. مصرف ظاهری نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فولادی اما با رشد همراه نبوده است.

با توجه به این‌که در کشور ساخت و ساز در رکود قرار داد و شیوع کرونا این رکود را تشدید نیز کرده است و از سوی دیگر خبری از افزایش بودجه عمرانی دولت نیز نیست، افزایش خیره‌کننده مصرف ظاهری مقاطع طویل فولادی چندان با وضعیت بخش واقعی اقتصاد همخوانی ندارد. به‌عنوان مثال، در نیمه نخست سال جاری تیراژ ساخت مسکن در تهران ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. با توجه به این واقعیت، به‌نظر می‌رسد افزایش چشمگیر مصرف ظاهری مقاطع طویل، در نتیجه افزایش قابل توجه موجودی انبارهای تجاری و افزایش تقاضاهای واسطه‌ای و سوداگرانه در ماه‌های گذشته صورت گرفته باشد. همچنین این احتمال وجود دارد که بخشی از افزایش مصرف ظاهری مقاطع طویل فولادی ناشی از صادرات غیررسمی و بدون تعهد بازگشت ارز خصوصاً از مرزهای غربی کشور باشد.

مصرف ظاهری آهن اسفنجی نیز طبق گزارش انجمن فولاد با رشد ۱۵ درصدی به ۱۷ میلیون و ۹۲۱ هزار تن رسیده است.