• میهن فولاد

فوری- انجمن فولاد خواستار تعیین تکلیف فوری نحوه تداوم صادرات مقاطع فولادی شد

سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این نامه با اشاره به اینکه حذف محدودیت تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای  صادرات مقاطع طویل فولادی تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شده ، آورده است:”در حالی که فقط یک روز تا پایان این مهلت باقی مانده است، صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی (میلگرد، تیرآهن، نبشی ، ناودانی و …) در وضعیت بلاتکلیفی نسبت به تداوم صادرات خود قرار دارند و  به همین دلیل برخی از مشتریان صادراتی فولاد ایران برای تأمین محموله های مورد نیاز خود، به کشورهای رقیب از جمله ترکیه روی آورده اند.”
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران امکان  برنامه ریزی بلند مدت برای صادر کنندگان را ضروری دانسته و با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف فوری نحوه تداوم صادرات مقاطع فولادی کشور، از دکتر سرقینی خواسته است: “ترتیبی اتخاذ فرمایید که محدودیت های صارداتی مورد اشاره به طور عاجل مرتفع شده و موضوع به گمرکات ابلاغ گردد تا از توقف صادرات فولاد کشور( هر چند موقت ) جلوگیری شود”.