• میهن فولاد

صادرات شرکت ذوب آهن اصفهان توسط گمرک ایران متوقف شد

ذوب آهن اصفهان هفته گذشته اعلام کرد که صادرات این شرکت توسط گمرک ایران متوقف شده و این امر حتی تولید در این شرکت بزرگ را تهدید می‌کند. ذوب آهن تأکید کرده که اگر مشکل صادرات این شرکت ظرف مدت یک هفته حل نشود، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند. ذوب آهن اصفهان با شجاعت تمام در راستای حمایت از منافع سهامداران خود اعلام کرد: تصمیم‌های خلق‌الساعه وزارت صمت در موضوع فولاد و صادرات باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به این شرکت بابت کشتی‌های متوقف شده در لنگرگاه و پرداخت هزینه دموراژ از جیب سهامداران می‌گردد.

متأسفانه در حالی که قیمت فولاد در بازارهای صادراتی به نحو کم‌سابقه‌ای در حال افزایش است، سیاست‌های دستوری وزارت صمت و فاصله‌گیری شدید تصمیمات از کار کارشناسی باعث شده تا به صنعت فولاد کشور آسیب وارد شود. عجیب است که با جهش قیمت فولاد در بازارهای صادراتی نه تنها در سیاست‌های ضدتولیدی تجدیدنظر صورت نگرفته بلکه شاهد اصرار بیشتر بر این سیاست‌های دستوری هستیم. تداوم رویه فعلی سیاست‌گذاری در بازار فولاد و تداوم نگاه دستوری باعث خواهد شد تا فرصت بزرگ صادرات فولاد برای شرکت‌هایی همچون #فولاد مبارکه، #فخوز، #ذوب، #کاوه، #هرمز، #فخاس و غیره از دست برود. باید تأکید کرد که متضرر اصلی از دست دادن این فرصت تنها سهامداران این شرکت‌ها نخواهند بود، بلکه کلیت اقتصاد ایران خواهد بود که یک فرصت بزرگ ارزآوری و جهش تولید را در سال «جهش تولید» از دست خواهد داد.