• میهن فولاد

پیامدهای تصمیم ترامپ برای صنعت فولاد ایران

پیامدهای تصمیم ترامپ برای صنعت فولاد ایران

دکتر محمود اسلامیان، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به تصمیم اخیر دولت آمریکا برای افزایش ۲۵ درصدی واردات فولاد به این کشور گفت: در صورت اجرایی شدن این تصمیم، خطر هجوم واردات فولاد کشور را تهدید می کند چرا که کشورهای صادرکننده فولاد به آمریکا به دنبال بازارهای دیگری می روند و ایران هدف مناسبی برای آنهاست چون تعرفه حداقلی دارد!

دکتر اسلامیان ادامه داد: در شرایطی که قیمت محصولات فولادی در داخل کشور به طور میانگین ۱۵ درصد کمتر از نرخ های جهانی است و خطر بالقوه واردات هم فولاد کشور را تهدید می کند، مطرح شدن بحث کاهش تعرفه فولاد نه تنها به صنایع پایین دستی کمکی نمی کند بلکه موجب ارسال سیگنال منفی به سرمایه گذاران صنعت فولاد کشور می شود.

رئیس انجمن فولاد با تاکید بر لزوم حفظ تعرفه فعلی فولاد کشور خاطر نشان کرد: آمریکا به عنوان سردمدار اقتصاد آزاد جهان، افزایش تعرفه های فولاد را در حالی در دستور کار قرار داده که قیمت محصولات فولادی در داخل این کشور حداقل ۵۰ درصد از قیمت های جهانی بالاتر است! بنابراین از دولت انتظار می رود با تدبیر بیشتری تصمیم گیری کرده و تعرفه فولاد را در شرایط حداقلی فعلی حفظ کند.

منبع خبری : چیلان آنلاین