02191306000

محاسبه وزن و ریزش

اعداد را به سانتی متر وارد نمایید

در جدول زیر سه مقیاس ویکرز، برینل و راکول نوشته شده است.

معمولاً سختی حاکی از مقاومت در برابر تغییر شکل بوده و این خاصیت در فلزات معیاری از مقاومت آنها در برابر تغییر شکل پلاستیک یا مومسان است .

کارشناسان فروش

اسماعیل یوسفی

09914200069

زهره سیاهپوش

09914200068

روژین ابریشمی

09914200067

الهه برزگر

09914200075

هانیه اکبری

09914200076

قیمت میلگردspkr

آخرین بروزرسانی: 2 ماه پیش

نوع استاندارد قیمت(تومان) تاریخ بروزرسانی ثبت سفارش نوسانات

میلگرد spkR1.2436 رو تراش

195,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل)

214,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

نوع قیمت(تومان) تاریخ بروزرسانی ثبت سفارش

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : برشی,سایز : Q30)

218,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : برشی,سایز : Q40)

218,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : برشی,سایز : Q50)

218,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : برشی,سایز : Q70)

218,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : برشی,سایز : Q25)

218,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : شاخه,سایز : Q20)

214,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : شاخه,سایز : Q30)

214,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : شاخه,سایز : Q40)

214,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : شاخه,سایز : Q50)

214,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : شاخه,سایز : Q70)

214,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : برشی,سایز : Q20)

218,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد 1.2436 spkR (زیر 60 میل) (قیمت : شاخه,سایز : Q25)

214,000

۱۴۰۲/۰۵/۲۱

میلگرد spkR1.2436 رو تراش (قیمت : شاخه)

195,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

میلگرد spkR1.2436 رو تراش (قیمت : برشی)

197,000

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

مشاهده بیشتر

بررسی قیمت

افزودن به پیش فاکتور

ارسال به کارشناس

پرداخت فاکتور

ارسال محصول