• میهن فولاد

محصولات


فولادهای تندبر یا HSS مخفف High-Speed Steels است و جزو موادی هستند که در ساخت ابزارهای برشی کاربرد دارند. این ابزارها در ماشینهای برشی مثل فرز و تراش استفاده میشوند. عمده ترین استفاده از فولاد های تندبر 18 ، 4 و 1 درصد است.

18% شامل تنگستن یا مولیبدن که به منظور افزایش سختی حرارتی ابزار استفاده میشوند.

4% شامل کروم که برای افزایش استحکام ابزار در برابر تغییر طول استفاده میشود.

1% شامل وانادیوم که به منظور افزایش مقاومت ابزار در برابر خوردگی استفاده میشود.

اگر در فولادهای تندبر از 18 درصد تنگستن استفاده شود به آن فولادهای تندبر تنگستن پایه گفته میشود و اگر 18 درصد مولیبدن در HSS استفاده شود به آن فولاد تندبر مولیبدن پایه میگویند. فولادهای تند بر تنگستن پایه کاربرد بیشتری دارند اما از نظر قیمت، فولادهای تندبر مولیبدن پایه ارزان تر هستن زیرا مقاومت کمتری دارند.

HSS ها پرکاربردترین ماده به منظور تولید ابزارات برشی هستند که میتوان بوسیله آنها با سرعت 40 تا 50 m/min قطعات را برش داد.
کاربرد HSS
به منظور تولید مته ها، تیغه فرزها،قلاویز، حدیده، برقوها و…
سختی حرارتی آنها تا 600 درجه سانتیگراد است.