• میهن فولاد

1.7176

فنرهای چندلایه، فنرهای به صورت مارپیچ، ورق و حلقوی و فنرهای تحت کشش یا فشار