• میهن فولاد

1.3255

ابزارهای تراشکاری و صفحه تراشی با استحکام و چقرمگی فوق العاده بالا