• میهن فولاد

1.3342

تیغه های فرز برای شرایط حاد، مته ها، ابزارهای تراشکاری و فشار دهنده