• میهن فولاد

1.2080

ابزارهای تراشکاری و پانچ کردن برای شرایط حاد، تیغ های برش، برقوزن ها