نام کالاقیمتآخرین بروزرسانی
تسمه MO40 (1.7225) قطعات48,500۱۴۰۲/۱۱/۳۰
میلگرد mo40 اسفراین۱۴۰۲/۱۰/۲۱
میلگرد mo40 یزد ریز بار80,000۱۴۰۲/۱۰/۲۱
میلگرد mo40 تهران ریز بار45,000۱۴۰۲/۱۰/۲۱
میلگردmo40 یزد کلفت بار81,500۱۴۰۲/۱۰/۲۱
میلگردmo40 تهران کلفت بار51,300۱۴۰۲/۱۰/۲۱