نام کالاقیمتآخرین بروزرسانی
تسمه ck45 قطعات43,000۱۴۰۳/۰۴/۱۳
میلگرد ck45 تهران34,000۱۴۰۳/۰۴/۱۳
میلگرد ck45 یزدی44,000۱۴۰۳/۰۴/۱۳
تسمه ck45 اکسین65,000۱۴۰۳/۰۴/۱۳