• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

ایران کانون اصلی افزایش ظرفیت تولید فولاد در جهان

بنا به گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بیشترین میزان افزایش ظرفیت فولادسازی در دنیا در دوره سه ساله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ در آسیا و خاورمیانه روی خواهد داد.
با وضعیت پروژه‌های موجود پیش‌بینی می‌شود که ظرفیت فولادسازی در آسیا، در این دوره ۲۷ میلیون تن افزایش یابد.
افزایش ظرفیت فولادسازی در خاورمیانه نیز در فاصله بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، ۱۹ میلیون تن خواهد بود که بیشترین آن به ایران مربوط خواهد شد.
رکودشکنی ایجاد ظرفیت تولید فولاد در ایران
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با نام بردن از پروژه‌های فولادسازی در حال ساخت در ایران، پیش‌بینی کرده است که ظرفیت فولادسازی در کشورمان در پایان سال ۲۰۲۲ به ۵۴.۴ میلیون تن در سال برسد. در پایان سال ۲۰۱۹، ظرفیت فولادسازی در ایران، ۳۶ میلیون تن بوده و این به معنای رشد خیره‌کننده ۵۱ درصدی ظرفیت فولادسازی ایران خواهد بود.
در کل منطقه خاورمیانه در سالیان گذشته شاهد رشد سریع ظرفیت فولادسازی بوده است: ظرفیت فولادسازی در این منطقه از ۳۳.۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۰ به ۶۵.۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ رسید که رشد حدود ۹۷ درصدی را نشان می‌دهد.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نوشته است که ظرفیت فولادسازی ایران در سال ۲۰۱۹، ۲.۸ میلیون تن افزایش یافته است.