• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

اروپا به دنبال کاهش وابستگی به مواد اولیه چینی

اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خواسته که امکان تأمین مواد اولیه حیاتی از منابع داخلی را بررسی کنند. این سازمان در مورد وابستگی اتحادیه اروپا به کشورهای ثالث برای 99 محصول که عمدتا مواد اولیه هستند هشدار داد. در این بین در مورد عناصر خاکی کمیاب 98 درصد آن به صورت خام یا فرآوری شده از چین وارد می شود. البته اروپا در این زمینه تنها نیست و امریکا، ژاپن ، انگلستان ، کانادا ، استرالیا ، هند و کشورهای دیگری نیز برای رفع این بحران به دنبال راهکارند.


وضعیت فعلی بازار عناصر کمیاب و مگنت ها در اروپا مشابه شرایط چند سال پیش بازار باتری و لیتیوم آن می باشد یعنی وابستگی کامل به چین ، تولید بسیار محدود اتحادیه اروپا ، نبود مقررات داخلی برای تشویق به تولید داخلی ، ایجاد تقاضا برای مواد بازیافتی یا ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان اروپایی.


به گزارش فولاد ایران،   با توجه به این  پیش زمینه ، اتحادیه اروپا اظهار داشت مهم است که اعضا از دستورالعمل های تعیین شده در برنامه اقدام اتحادیه اروپا در مورد مواد اولیه حیاتی پیروی کنند و با هم در زمینه شناسایی و انجام پروژه های استخراج و پردازش مواد اولیه حیاتی و عناصر کمیاب و ارزش گذاری مواد بازیافتی، کار کنند که می تواند تا سال 2025 عملیاتی شود. در این راستا پروژه هایی برای کاهش این وابستگی طراحی شده که در صورت اجرا می تواند تامین عناصر کمیاب  از منایع داخلی اروپا را از نزدیک به صفر فعلی به 20 درصد افزایش دهد. در این مرحله نیز نیاز شدید به تامین فاینانس از منابع دولتی و خصوصی مشهود است. همچنین مشارکت با کشورهای غنی از ذخایر و منابع اولیه نیز برای کاهش وابستگی به مواد اولیه چینی در دستور کار این اتحادیه قرار دارد.