• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

بازار ورق سی آی اس در انتظار تغییر روند

روزهای گذشته جو بازار ورق گرم سی آی اس بهبود داشته که به دنبال خبر اعمال تعرفه صادراتی بر فولاد روسیه این چنین شد. تولید کننده ها نیز عجله ای در پیشنهاد قیمت نداشتند و سعی دارند روند بازار را بررسی کنند. عرضه کننده های روسیه و اوکراین همگی فعلا سیاست صبر را در پیش گرفته اند. درخواست هایی از ترکیه و اروپا شنیده شد و مذاکرتی برای ورق گرم اوکراین حمل آگوست در 1010 تا 1020 دلار هر تن سی اف آر معادل 990 تا 1000 دلار هر تن فوب شنیده شد. البته قیمت درخواستی خریداران ترک 980 تا 990 دلار هر تن فوب دریای سیاه بود.


به گزارش فولاد ایران،  در حال حاضر قیمت های رسمی اعلامی برای ورق گرم اوکراین 1025 تا 1035 دلار هرتن فوب دریای سیاه است.