• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

تمایزات بین ورق سرد و ورق گرم


     ورق گرم در مقایسه با ورق سرد: بهاء و  ورق

به طور کلی، قیمت  ورق سرد می تواند دو برابر قیمت  ورق گرم باشد، زیرا فرآیند کار با ورق سرد پیچیده تر از ورق گرم است. یک فرآیند دیگر به نام نمک و روغن زدن هم بین ورق سرد و گرم وجود دارد.

     ورق گرم و سرد: کاربرد

ورق  گرم همیشه برای تولید محصولات بزرگتر استفاده می شود، زیرا محصولات بزرگ باید شکل های متمایزتری داشته باشند. ورق گرم رول شده، به عنوان ماده ی اولیه ی تولید ورق سرد رول شده و ورق روکشی به کار می رود.

محصولات کوچکتر باید با دوام تر و انعطاف پذیرترباشند، برای همین همیشه توسط فولاد سرد ساخته میشوند. ورق سرد محصولی است که از فولاد تهیه میشود. این ماده از فولاد داغ ساخته می شود و بدون حرارت دهی، در دستگاه تراش از ضخامت آن کم می شود.

کاربرد ورق سرد در: قطعات خودرو، حمام، ساخت و ساز و اجزای سازنده، لوازم خانگی، کالاهای برق، مبلمان و غیره می باشد و خرید ورق های سرد در این موارد نیز هست

    تفاوتهای فرایند ساخت ورق:

ورق گرم یک فرآیند وابسته به استخراج و ذوب فلزات است که عمدتا با عنوان ورق یا صفحات فولادی تولید میشود و بین مجموعه ای از رول ها قرار می گیرد.

ورقه ها بسادگی تغییر شکل داده شده و یا به صورت صفحات فولادی برش داده میشوند. درجه حرارت ورقه ها بیش از 1000 در جه ی فارنهایت می باشد.

ورق سرد یکی دیگر از فرآیندهای فلزی است که در دماهای نزدیک به دمای معمولی اتاق قرار دارد و آن را با عبور غلطک تغییر می دهند.  ورق سرد اغلب برای کاهش ضخامت ورق یا صفحات فولادی استفاده می شود و مقاومت و سختی عملکرد فلز را افزایش می دهد.

    ورق گرم در مقایسه با ورق سرد: مزایا و معایب

ورق سرد ابعاد دقیق تری نسبت به ورق گرم دارد که توسط فرآیند ورق گرم ایجاد می شود. ورق سرد در حال حاضر از طریق فرایند سرد کردن به وجود می آید که به رسیدن به ابعاد نهایی آن کمک میکند.

با این حال، اشکال ورق سرد محدود است و به شکلهای مدور، مربع، مسطح تغییرشکل می یابد. اگر ابعاد با عرض کم و سطح مقطع یکنواخت باشند، اشکال دیگر نیز می توانند در زمره ی ورق سرد به شمار آیند.

در طول فرایند سرد کردن، ورق گرم دوباره به شکل های مختلف در می آید، و به ایجاد محصول نهایی غیرقابل انعطاف منجر می شود.  ورق گرم در مقایسه با ورق سرد، قابل انعطاف است و می توان آن را به اشکال مختلف در آورد.