• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

کاهش ۱۰ درصدی تولید فولاد کشور در ۸ ماهه نخست سال جاری

مجموع تولید فولاد میانی کشور در دوره ۸ ماهه نخست سال جاری، ۱۸ میلیون و ۵۲۹ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش بیش از ۲ میلیون تنی را نشان می‌دهد.

در دوره ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، تولید بیلت و بلوم در ایران با کاهش ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۰ میلیون و ۹۵۹ هزار تن رسیده است.

تولید اسلب نیز در ۸ ماهه نخست سال جاری با کاهش ۲ درصدی به ۷ میلیون و ۵۷۰ هزار تن رسیده است.

وضعیت تولید محصولات فولادی در ۸ ماهه نخست سال جاری

در ۸ ماهه نخست سال جاری، در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، کاهش ۸ درصدی داشته است. مجموع تولید محصولات فولادی در ۸ ماهه نخست امسال، ۱۲ میلیون و ۸۲۴ هزار تن بوده است.

در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۷ میلیون و ۳۸۶ هزار تن محصولات طویل و ۵ میلیون و ۴۳۸ هزار تن محصولات تخت در کشور تولید شده است. رشد تولید محصولات طویل در ۸ ماهه نخست امسال، منفی ۳ درصد و رشد تولید محصولات تخت منفی ۱۳ درصد بوده است.

تولید میلگرد در ۸ ماهه نخست امسال ۶ میلیون و ۳۶ هزار تن بوده که کاهش ۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. تولید تیرآهن نیز در ۸ ماهه نخست امسال با کاهش ۶ درصدی به ۸۰۸ هزار تن رسیده است.

میزان تولید ورق گرم کشور در ۸ ماهه نخست سال جاری، ۵ میلیون و ۴۳۸ هزار تن بوده که کاهش ۱۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. تولید ورق سرد در ۸ ماهه نخست امسال ۱۰ درصد کاهش یافته است. تولید ورق‌های پوششدار نیز در ۸ ماهه نخست امسال ۷ درصد کاهش یافته است.