• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

رشد ۲۸ درصدی صادرات فولاد ایران در ۸ ماهه نخست سال جاری

در نیمه نخست سال گذشته، صادرات فولاد ایران به دلیل شرایط مرتبط با شیوع جهانی کرونا و کاهش تجارت بین‌المللی و همچنین محدودیت‌های صادرات فولاد، به شدت کاهش یافت. در سال جاری، این وضعیت تغییر کرد و با تسهیل مقررات صادرات فولاد، صادرات کشور افزایش یافت. با این وجود، محدودیت‌های مرتبط با مصرف برق باعث شد تا از نرخ رشد صادرات فولاد کشور در دوره ۸ ماهه نخست سال جاری نسبت به این نرخ در دوره‌های ۶ ماهه و ۵ ماهه سال جاری کاسته شود.
در دوره ۸ ماهه نخست سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بوده که رشد ۲۷ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

از صادرات فولاد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در دوره ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۳ میلیون و ۲۲۰ هزار تن، و سهم صادرات اسلب، ۱ میلیون و ۵۸۰ هزار تن بوده است.

در ۸ ماهه نخست امسال، صادرات اسلب رشد ۷۳ درصدی را تجربه کرده است و صادرات بیلت و بلوم، ۱۲ درصد افزایش یافته است.

وضعیت صادرات محصولات فولادی

کل صادرات محصولات فولادی کشور در دوره ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۱۸۷ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادی، ۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع، در ۸ ماهه نخست امسال، ۴۵ درصد افزایش یافته است.

صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد، در ۸ ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۵۹ درصد افزایش یافته است و به ۱ میلیون و ۵۵۹ هزار تن رسیده است.

صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با کاهش ۱۰ درصدی در ۸ ماهه نخست امسال، به ۴۰۷ هزار تن رسیده است.

صادرات آهن اسفنجی در دوره ۸ ماهه نخست امسال، با رشد ۱۰۵ درصدی به ۸۲۷ هزار تن رسیده است.