• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

قالب پلاستیکی و قیمت قالب پلاستیکی

قیمت قالب پلاستیک براساس پارامترهای متعددی محاسبه می شود که در زیر به مهمترین این پارامترها اشاره می کنیم :

  • ابعاد قطعه (طول ،عرض و ارتفاع)
  • حفره های جانبی که نیاز به کشویی دارد ( Slide)
  • جنس قطعه (ABS،PP،PA،PE،PBT)
  • رزوه داخلی و خارجی
  • نک های داخلی و خارجی
  • راهگاه سرد یا گرم (Cold Runner- Hot Runner)
  • کیفیت سطوح خاص
  • تعداد کویتی (حفره قالب)
  • مشخصات دستگاه تزریق(در صورت تولید توسط خود مشتری)
  • تیراژ قطعه تولیدی

مهمترین این پارامترها را می توان ابعاد قطعه و پیچیدگی های موجود در قطعه اشاره کرد و مابقی این پارامترها وابسته به این دو مشخصه کلی هستند...