• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

روش نرمالایزینگ در نرم کردن فولاد

Normalizing  : یکی دیگر از روش های نرم کردن فولاد و تسکین تنش های داخلی پس از کار سرد و برای بازسازی اندازه دانه و ساختار متالورژی استفاده می شود.
روش نرمالایزینگ همچنین برای شکستن ساختار دندریتیک ( به عنوان ریخته گری ) برای بهبود ماشین کاری و جوابگویی بهتر به حرارت پذیری در آینده جهت کاهش خمش در فولادهای گرد می باشد.
این روش به حرارت بسیار زیاد برای مدت کافی و سپس فرایند خنک کردن به آرامی نیازمند است. از این رو به روش          annealing  بسیار شبیه می باشد. تفاوت دو روش annealing  و normalizing در این است که روش نرمالایزینگ به نرخ خنک کننده سریع تری نیازمند است.
منحنی 3 در این شکل نشان دهنده روش Normalizing  می باشد.