• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

فولاد حرارت پذیر

میهن فولاد کارهای زیر را در مورد عملیات حرارتی فولاد انجام می دهد:

فرو نشاندن فولاد حرارت پذیر

فرآیند عملیات حرارتی ، که باعث افزایش مقاومت نمونه می شود ، سخت شدن نامیده می شود. از بین انواع فرونشستن ، بالاترین کیفیت ، رفع فشار حجمی است. کل ساختار محصول را تغییر می دهد ، زیرا سخت شدن حجمی نه تنها سطح ، بلکه لایه های عمیقی از فلز را نیز تغییر می دهد.  به عنوان خروجی این روش پیچیده ، این محصول مقاومت بالا در برابر سایش و سختی و همچنین ویژگی های مشخص شده را دریافت می کند.

 

بسته به ساختار مورد نیاز فولاد برای تشخیص ، چندین روش از سخت شدن حجمی استفاده می شود: برای فولادهای کربن ، از خنک کننده مداوم در آب و برای فولادهای آلیاژی - در روغن استفاده می شود. ماهیت این فناوری به شرح زیر است: قسمت از قبل گرم شده در یک محیط فرونشسته غوطه ور می شود و تا زمانی که کاملاً خنک شود در آنجا نگهداری می شود.

 

سمانتاسیون

سمانتاسیون فرایند اشباع لایه سطحی از فولاد کربن است.

هدف از سمانتاسیون به دست آوردن یک سطح مقاوم در برابر سایش است که با غنی سازی لایه سطحی با کربن به غلظت 0.8 – 1.2 % و سپس با رهاسازی کم فرو می رود. سمانتاسیون و عملیات حرارتی متعاقباً همزمان مقاومت سایش و حد تحمل را افزایش می دهد.

برای سیمان سازی از فولاد معمولاً با محتوای کربن 0.3 – 0.1 % از آلیاژهای مختلف استفاده می شود. انتخاب این فولادها به منظور تولید محصولات اصلی ضروری است ، نه با کربن اشباع شده در کاربراسیون ، بالاترین ویسکوزیته را بعد از خنک شدن فولادها حفظ کنید.

 

انیلینگ

انیلینگ یک عملیات حرارتی متشکل از گرمایش فولاد تا دمای از پیش تعیین شده  با هدف انیلینگ، می باشد. سپس فولاد در این دما نگه داشته می شود و به دنبال آن سرمایش آهسته انجام می شود.

انواع مختلفی از انیلینگ وجود دارد:

    
پخش کننده ،
    
انیلینگ کامل ،
    
انیلینگ به مروارید دانه ای
    
و انیلینگ کم

 

هدف از انواع مختلف انیلینگ می تواند از بین بردن ناهمگونی شیمیایی در قطعات ریخته گری ، پراکندگی دانه ، افزایش در نتیجه عملیات قبلی ، رفع فشارهای داخلی ، کاهش سختی برای تسهیل ماشینکاری و غیره باشد.