• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

استانداردهای AS برای مواد فولادی

این گروه از مشخصات فولاد استرالیا (AS) صفحات فلزی کربن و آلیاژ برای مخازن تحت فشار و ورق ، نوار ، اسلب و میله برای کاربردهای مختلف را در بر می گیرد.


AS 1320    1991    میله های تقویت کننده بتن
AS 1442    1992    میله نورد گرم و محصولات نیمه تمام
AS 1443    1983    میله های سرد
AS 1444    1986    فولادهای استاندارد آلیاژی
AS 1447    1991    فولاد فنر
AS 1450    1983    تیوب
AS 1548    1988    صفحات مخازن تحت فشار
AS 1594    1989    محصولات نورد گرم
AS 1595    1981    ورق و نوار
AS 2506    1990    سخت و تحریک شده
AS 3678    1990    صفحات و صفحات داغ نورد گرم
AS 3679    1990    میله ها و بخش های داغ نورد
AS 1449    1994    بشقاب ، ورق و نوار
AS 2837    1986    کافه ها و محصولات نیمه تمام

 

AS 1320    1991    میله های تقویت کننده بتن
AS 1442    1992    میله نورد گرم و محصولات نیمه تمام
AS 1443    1983    میله های سرد
AS 1444    1986    فولادهای استاندارد آلیاژی
AS 1447    1991    فولاد فنر
AS 1450    1983    تیوب
AS 1548    1988    صفحات مخازن تحت فشار
AS 1594    1989    محصولات نورد گرم
AS 1595    1981    ورق و نوار
AS 2506    1990    سخت و تحریک شده
AS 3678    1990    صفحات و صفحات داغ نورد گرم
AS 3679    1990    میله ها و بخش های داغ نورد
AS 1449    1994    بشقاب ، ورق و نوار
AS 2837    1986    کافه ها و محصولات نیمه تمام