• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

سیستم طراحی AISI

انستیتوی آهن و فولاد آمریکایی یک سیستم تعیین کننده برای شکل های ساختاری ایجاد کرده است که توسط سازندگان فولاد به تصویب رسیده است. خلاصه ای از نام های AISI در زیر آورده شده است.

شکل های "W" شکل های فلنج گسترده ای متقارن هستند که به عنوان تیرها یا ستون هایی استفاده می شوند که سطح فلنج در داخل آنها به طور موازی قرار دارد. شکلی که در اصل دارای وزن و ابعاد اسمی مشابه است با شکل "W" ، اما سطح فلنج در داخل آن موازی نیست ، ممکن است یک شکل "W" نیز در نظر گرفته شود ، به شرط آنکه ضخامت فلنج متوسط ​​آن اساساً به همان اندازه ضخامت فلنج باشد. شکل "W"

"S" SHAPES شکل دوتایی متقارن است که مطابق با استانداردهای بعدی به تصویب رسیده در سال 1896 توسط انجمن تولید کنندگان فولاد آمریکایی برای شکل های پرتوهای استاندارد آمریکایی تولید شده است. بخش اساسی این استانداردها این است که سطح فلنج داخل اشکال پرتو استاندارد آمریکایی تقریباً شیب 16 2/3٪ دارد.

شکل های "M" دو شکل متقارن هستند که نمی توانند به صورت "W" ، "S" یا شکل شمع تحمل شوند. اگرچه در جدول بندی نامگذاری استاندارد گنجانده نشده است ، شمع های بلبرینگ به دو شکل فلنج گسترده متقارن هستند که سطح فلنج داخل آنها اساساً موازی هستند و فلنج و شبکه آنها اساساً ضخامت یکسانی دارند.

"C" SHAPES کانالهایی هستند که مطابق با استانداردهای بعدی ابداع شده در سال 1896 توسط انجمن تولید کنندگان فولاد آمریکایی برای کانالهای استاندارد آمریکایی تولید شده اند. بخش اساسی این استانداردها این است که سطح فلنج داخلی کانالهای استاندارد آمریکایی تقریباً شیب 16 2/3٪ دارد.

"MC" SHAPES کانالهایی هستند که نمی توانند به عنوان شکل "C" طبقه بندی شوند.

طراحی استیل های کربنی AISI / SAE

تعریف. فولاد وقتی است که حداقل مواد آلومینیوم ، کروم ، کبالت ، کلمبیوم ، مولیبدن ، نیکل ، تیتانیوم ، تنگستن ، وانادیوم یا زیرکونیوم یا هر عنصر دیگری که برای بدست آوردن یک اثر آلیاژی مورد نظر مشخص شده باشد ، از فولاد کربن به حساب می آید. هنگامی که حداقل مشخص شده مس از 40/0٪ تجاوز نکند. یا وقتی حداکثر محتوای مشخص شده برای هر یک از عناصر زیر از درصد ذکر شده تجاوز نکند: 1.65 منگنز ، 0.60 سیلیکون ، مس 0.60.

سیستم شماره گذاری. یک سری چهار عددی برای تعیین فارغ التحصیلی های ترکیب شیمیایی از فولاد کربن استفاده می شود. دو رقم اول (جدول 1.) نشانگر درجه فلز كربن است. دو شماره آخر برای نشان دادن وسط تقریبی محدوده کربن در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال ، در تعیین درجه 1035 دامنه کربن 0.32٪ - 0.38٪ را نشان می دهد.

با این وجود ، لازم است از این سیستم منحرف شویم و در مورد برخی محدوده کربن و تغییر در منگنز ، فسفر یا گوگرد در همان محدوده کربن ، از این سیستم منحرف شویم.

در سیستم تعیین عددی ، عناصر با خاصیت سرب و بور معمولاً با وارد کردن حرف "L" یا "B" به ترتیب بین عدد دوم و سوم از عدد AISI ، به عنوان مثال ، 10L45 و 10B46 تعیین می شوند.

پیشوند "M" نشان دهنده "کیفیت بازرگان" است. نمرات "M" در مقادیر کربن و منگنز گسترده تر از معیارهای استاندارد مربوطه تولید می شوند که پیشوند چندانی ندارند.

توضیحات درجه
فولادهای کربنی غیر منعکس شده 10XX ، منگنز حداکثر 1.00٪
فولادهای کربنی 11XX انعطاف پذیر
فولادهای کربنی 12XX بازسازی و تجدید پذیر
فولادهای کربنی غیر تجدید پذیر 15XX ، منگنز حداکثر. بیش از 1.00٪
* دو رقم اول نشان دهنده درجه فولاد کربن است.
** دو رقم آخر نشان دهنده وسط کربن است.

aisi design

جدول 1. تعیین فولادهای کربنی