• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

انواع فولاد گرمکار Hot work tool steel

انواع فولاد گرمکار بر اساس ترکیب شیمیایی ، تکنولوژی تولید و میزان مقاومت حرارتی باهم تفاوت دارند.
فولاد های گرمکاربر اساس ترکیب شیمیایی :
• کروم
• تنگستن
• مولیبدن
فولاد گرمکار کروم، این گروه از فولادهای گرمکار H10 تا H19 حاوی کروم است که در بعضی موارد از ترکیبات تنگستن، مولیبدن، وانادیوم و کبالت استفاده می شود. کربن در این گروه نسبتا کم و حدود 0.3-0.540 درصد می باشد . مقدار کم کربن و مقدار زیاد کروم باعث افزایش سختی در سختی کاری معمولی می شود.میزان بالای کروم در این گروه، همراه با کربن کم، سختی عمق را تضمین می کند، بنابراین این فولادها می توانند به سختی کامل در بخش های تا 30 سانتی متر سخت شوند. محتویات تنگستن و مولیبدن بالا ، مقاومت در برابر گرما را افزایش می دهد اما تمایل کمی به سخت بودن دارد. این گروه از فولادهای H11، H12 و H13، احتمالا نشان دهنده بزرگترین تناژ مورد استفاده در تمام فولادهای گرم کار می باشد. کیفیت سختی هوا و محتوای آلیاژ مناسب باعث کاهش اعوجاج در سخت شدن می شود. این خواص به ویژه برای کارهای خنک کننده ، مخصوصا برای قالب های اکستروژن و قالب ریخته گری، قالب و قیچی های داغ، سازگار است. مزیت اصلی این گروه توانایی مقاومت در برابر قرار گرفتن در معرض دمای پایه تا 540درجه سانتیگراد است و در عین حال یک ابزار سخت و چسبان با استحکام کششی حدود 5 مگاپاسکال در این دما را فراهم می کندH10. نسل تازه وارد این خانواده از فولاد است، اولین بار در ایالات متحده معرفی شده است، و در حال حاضر نیز در اروپا استفاده می شود. این محصول یک فولاد با سختی بهبود یافته است.

فولاد گرمکار تنگستن ،عناصر آلیاژی اصلی فولاد کار ابزار تنگستن عبارتند از کربن، تنگستن ، کروم و در بعضی موارد وانادیوم. در مقایسه با فولاد کروم ، محتوای این آلیاژ مقاومت در دمای بالا را افزایش می دهد، اما فولاد در این گروه شکننده تر است.فولاد گرمکار ابزار تنگستن در مقایسه با فولاد گرمکار کروم ، محتوای تنگستن بالا باعث می شود خنک کننده آب در حین عملیات برای آن مناسب نباشد، زیرا در برابر شوک حرارتی مقاوم نیست. اگر ترکیبات فولاد را در این گروه بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که آنها به فولادهای سرعت بالا شباهت دارند و در واقع نوع H26 یک نسخه کم کربن فولادT1 است. در فولادهای گرمکار در این گروه، مقاومت به ضربه و سختی حرارتی به طور کلی با کاهش میزان کربن به دست می آید. با این وجود، لازم است که تنگستن و وانادیم نیز تنظیم شود، زیرا این دو باعث کاهش سختی پذیری با داشتن کربن بیش از حد در کاربید های پیچیده می شود.ترکیب تنظیم شده، به این ترتیب، بهترین ترکیب سختی را با درجه قابل توجهی از چقرمگی و مقاومت در برابر شوک حرارتی نشان می دهد.
فولاد گرمکارمولیبدن: عناصر اصلی آلیاژی در این گروه مولیبدن، کروم و وانادیوم، همراه با تنگستن و مقادیر مختلف کربن هستند. مانند فولادهای با سرعت بالا، مقادیر مولیبدن فولادهای گرمکار تقریبا یکسان هستند . مزیت اصلی این فولاد در مقایسه با گروه سابق، مقاومت بیشتری نسبت به گرما است. به طور کلی در فولاد مولیبدن ، توجه بیشتر در استفاده ازگرما ضروری است تا از کربن زدایی اجتناب شود.