• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

مدیریت بازار فولاد طبق شرایط عادی

معاون فروش و بازاریابی فولاد خراسان در مورد نوع نگاه موجود به بازار فولاد گفت: در سال ۹۷، سونامی تغییر نرخ ارز روی داد و همزمان با این سونامی، سیاست مداخله در بازار و کنترل سخت‌گیرانه دنبال شد تا اوضاع آرام شود. باور کنید که در حال حاضر این سونامی به پایان رسیده و قرار نیست تا ابد، بازار فولاد با سیاست‌های شرایط اضطراری مدیریت شود. سونامی جهش ارز دیگر در کار نیست و همان‌طور که گفته شده در حال حاضر دیگر به هیچ چیزی ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق نمی‌گیرد. در شرایط جاری باید پذیرفت که اوضاع بازار فولاد عادی است و لذا باید مداخله در بازار و سیاست قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود تا با سازوکار عرضه و تقاضا، معاملات در ثبات و آرامش انجام شود.