• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

بازار میلگرد در شمال اروپا

بازار میلگرد آلمان در ماه گذشته تغییر زیادی نداشت به جز کمی رشد قیمت که به دلیل افزایش هزینه انرژی بود. در کل فعالیت بازار آن ناچیز بود.

در بازار داخلی قیمت از 990 یورو هر تن اوایل سپتامبر به 990 تا 1010 یورو هر تن رسید. تقاضا ناچیز بود و خریداران در مقابل افزایش قیمت که ناشی از از افزایش هزینه تامین انرژی بود مقاومت کردند.


 فعالیت بازار واردات نیز ناچیز بود و پیشنهاد جدیدی اخیرا شنیده نشده است و میلگرد ایتالیا در غرب آلمان هفته گذشته 1010 یورو هر تن شینده شد.