• میهن فولاد

عقب نشینی خریداران قراضه در ترکیه

به گزارش میهن فولاد :فولادسازان در ترکیه با امید به قیمت های کمتر، از خرید قراضه عقب نشینی کرده اند از طرفی هنوز حجم زیادی از نیاز قراضه ماه می خود را خریداری نکرده اند و ظاهرا 25 تا 30 میلیون تن نیاز خواهند داشت. آخرین متوسط قیمت قراضه سنگین 20-80 موسسه پلاتس 1.5 دلار افت داشته به 652.5 دلار هر تن سی اف آر ترکیه رسید. به گزارش فولاد ایران، برخی معتقدند قیمت قابل معامله بین 645 تا 655 دلار است و هفته های آتی بازار فعال تر خواهد شد.

منبع : پایگاه خبری فولاد