• میهن فولاد

صادرات فولاد ژاپن در سالی که گذشت

صادرات آهن و فولاد ژاپن در سال گذشته  تا 7 درصد رشد سالانه داشته 34.4 میلیون تن ثبت شد. افزایش خرید تایلند و امریکا علت اصلی این بهبود بود. میزان صادرات به تایلند 55.4 درصد رشد سالانه داشته حدود 6 میلیون تن ثبت شد و فروش به امریکا نیز با 32.5 درصد رشد 1.18 میلیون تن بود.


به گزارش فولاد ایران،  ورق های فولادی عریض بیشترین سهم را بین محصولات فولادی صادراتی ژاپن در سال گذشته داشتند و یک سوم سهم بازار صادرات را از آن خود نمودند.