• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

آسیب شدید نوردکاران از عدم ثبات تصمیمات دولتی و نوسان مقررات

نایب رئیس انجمن فولاد خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه های مهم دیگر اعضا که به نظر من شاید مهمترین نگرانی نوردکاران در سال جدید است به عدم ثبات تصمیمات دولتی و نوسان مقررات برمی گردد. نوردکاران نگرانند که اگر دوباره با نوسانات ارزی و التهابات بازار مواجه شویم ونوع برخورد و نگرش معاونت معدنی و وزارت صمت و دولت اگر مانند سال قبل باشد، واقعا بدنه بخش نورد به عنوان کسانی که نوک پیکان قرار دارند و با مصرف کننده و مشتری نهایی در ارتباط هستند، بسیار آسیب خواهد دید و انجمن باید مراقب باشدکه تصمیم گیری و سیاست گذاری های حاکمیتی به درستی انجام شود چرا که نوردکاران دیگر توان کافی برای مقابله با نوسانات را ندارند.