• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

زندان در انتظار برخی از مدیران فولادی چین

شنیده شده چین، چهل و هفت نفر از مقامات شرکت های فولادی را به دلیل جعل داده‌های آلودگی هوا و ندادن اطلاعات صحیح به مقامات زندانی می‌کند و این نشانه تشدید سرکوب شرکت‌هایی است که قوانین زیست‌محیطی را زیر پا می‌گذارند. ظاهرا مسئولین 4 کارخانه شهر تانگشان در نزدیکی پکن، قطب برتر فولادسازی چین  به شش تا هجده ماه زندان نیز محکوم شده اند.


به گزارش فولاد ایران،  این حکم ها تاکیدی بر تلاش پکن برای پاکسازی یکی از منابع اصلی آلودگی هوا یعنی صنعت فولاد است. در یک دهه گذشته مقامات چینی در تلاش برای کاهش آلودگی هوا، کنترل های زیست محیطی صنعت فولاد را افزایش داده اند. هدف این است که تا سال 2025 بیش از 530 میلیون تن ظرفیت  تولید در رده "آلودگی زیست محیطی بسیار کم" داشته باشند.