• میهن فولاد

صادرات ۴.۷ میلیون تنی فولادسازان تا پایان مهر ماه

به گزارش  چیلان ، صادرات از ۳ میلیون و ۱۱۷ هزار تن صادرات فولاد میانی بالغ بر یک میلیون و ۸۰۶ هزار تن بیلت و بلوم بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یک درصدی داشت.

صادرات اسلب اما با افت ۲۴ درصدی به یک میلیون و ۳۱۱ هزار تن رسید.

این اعداد و ارقام درحالی به ثبت رسیده است که در ۷ ماهه اول سال قبل یک میلیون و ۷۸۹ هزار تن بیلت و بلوم و یک میلیون و ۷۲۷ هزار تن اسلب صادر شده بود. مجموع صادرات فولاد میانی ۷ ماهه پارسال ۳ میلیون و ۵۱۶ هزار تن بود.

صادرات یک میلیون و ۶۲۲ هزار تنی محصولات فولادی

براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، فولادسازان در ۷ ماهه اول سال قبل همچنین یک یلیون و ۶۲۲ هزار تن انواع محصولات فولادی صادر کردند که ۱۳۵ درصد از رقم ثبت شده در سال قبل که ۶۹۱ هزار تن بود بیشتر است.

بیشترین رشد صادرات مربوط به ورق گرم زیر ۳ میلیمتر با رشد ۱۷ هزار درصد بود. فولادسازان در ۷ ماهه ۴۲۹ هزار تن میلگرد شاخه و ۳۶۳ هزار تن میلگرد کلاف صادر کردند که رشد صادرات میلگرد شاخه ۱۶۰ درصد و میلگرد کلاف ۱۳۶ درصد بود.

صادرات ورق گرم بالای ۳ میلیمتر ۳۰۵ هزار تن گزارش شده که رشد آن ۵۶ درصد بود. صادرات ورق گرم زیر ۳ میلیمتر ۱۷۱ هزار تن بوده و صادرات تیرآهن با رشد ۴۶ درصدی به ۱۴۵ هزار تن رسیده است.

ورق پوششدار با ۱۵۵ درصد رشد نیز ۱۰۲ هزار تن و ورق سرد با ۱۲۹ درصد رشد ۱۶ هزار تنی شد.

افت ۲۱ درصدی صادرات آهن اسفنجی

این گزارش می افزاید در ۷ ماهه اول سال ۳۷۴ هزار تن آهن اسفنجی از کشور صادر شده که ۲۱ درصد درمقایسه با مدت مشابه سال قبل یعنی ۴۷۶ هزار تن کمتر است.

افت ۴۸ درصدی واردات محصولات فولادی

گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می دهد، در مدت مذکور ۶۳۳ هزار تن انواع محصولات فولادی صادر شده بود که ۴۸ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است.

از این میزان ۲۰۷ هزار تن به ورق سرد، ۱۷۲ هزار تن به ورق پوششدار، ۱۳۸ هزاار تن به ورق گرم زیر ۳ میلیمتر، ۳۶ هزار تن به ورق گرم بالای ۳ میلیمتر، ۲۰ هزار تن به تیرآهن، ۱۶ هزار تن به میلگرد شاخه و ۱۲ هزار تن به میلگرد کلاف اختصاص دارد.

افت واردات ورق گرم بالای ۳ میلیمتر ۷۲ درصد، ورق گرم زیر ۳ میلیمتر ۶۳ درصد، ورق سرد ۴۵ درصد، ورق پوششدار ۲۲ درصد، میلگرد شاخه ۴۸ درصد، میلگرد کلاف ۲۰ درصد و تیرآهن ۵ درصد گزارش شده است.

واردات فولاد میانی درمجموع ۲۷ هزار تن بود که ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد رشد داشت. ۲۶ هزار تن از این میزان بیلت و بلوم و هزار تن اسلب بوده است. واردات اسلب ۹۱ درصد افت و بیلت و بلوم ۷۳ درصد رشد یافت.