• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

تولید فولاد و صادرات فولاد در سال 98

در سال ۹۷ در بخش نورد فولاد از لحاظ کمی افزایش تولید فولاد داشتیم که این افزایش در بخش خصوصی بیشتر بوده است. بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در خصوص نخستین جلسه نوردکاران در سال ۹۸ اینطور بیان کرد که برای ادامه پیدا کردن روند تولید فولاد و صادرات فولاد باید سعی کنیم به هر قیمتی که هست کانال صادرات فولاد را باز نگه داریم و مهمترین محور آن هم بحث تعیین تکلیف ارز و نحوه بازگرداندن ارز است. در سال گذشته تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی اتخاذ شد که تمام صنعت به خصوص فولاد را تحت تاثیر قرار داد. بنابراین تلاش برای ثبات قوانین و مقررات و قابل پیش بینی کردن آن، مهمترین کاری است که انجمن باید در سال جدید انجام دهد.