• میهن فولاد

عملکرد تولید محصولات طویل فولادی

بر اساس آمار استخراج شده از کتاب سال ۱۴۰۰ انجمن فولاد ایران، از کل ظرفیت نصب شده کارخانجات تولید کننده میلگرد کشور تنها ۳۹/۶۸ درصد در سال ۱۳۹۹ استفاده شده است، برای کارخانجات تولید تیرآهن، این عدد ۳۴/۸۵ درصد و برای کارخانجات تولید نبشی، ناودانی و سایر معادل ۳۲/۵۰درصد بوده است به عبارتی ۶۰درصد ظرفیت کارخانجات میلگرد کشور بلااستفاده،  ۶۴درصد ظرفیت کارخانجات تیرآهن بلااستفاده و ۶۸درصد ظرفیت کارخانجات نبشی، ناودانی و سایر بلااستفاده بوده است.   شایان ذکر است به دلیل قطعی مکرر برق و عدم امکان تولید شمش و راه اندازی کارخانجات فولادی طی تابستان امسال، عملکرد تولید شرکتهای نوردی به مراتب بدتر از سال گذشته بوده و پیش بینی می گردد با شروع فصل سرما و افت فشار گاز، شاهد توقف مجدد خطوط تولید شرکتهای فولادی نیز باشیم. در جهت استفاده بهینه از سرمایه گذاری های عظیم ملی صورت پذیرفته، افزایش تولید ناخالص ملی، تثبیت و توسعه اشتغال و تزریق روحیه کار،تلاش و امید در صنعت نورد کشور، ضروریست مدیران و تصمیم گیران کلان صنعت فولاد کشور با جدیت در این خصوص برنامه ریزی و چاره اندیشی نمایند.