• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

رکورد جهانی جدید برای خروجی فولاد ضد زنگ در سال 2019

رکورد جهانی جدید برای خروجی فولاد ضد زنگ در سال 2019
پیش بینی می شود تولید جهانی فولاد ضد زنگ خام در سال 2019 به رکورد جدید سالانه 53.1 میلیون تن برسد. این رقم 4.6   درصد بیشتر از رقم سال گذشته می باشد.
با وجود گسترش شدید در کشورهای نوظهور ، مانند هند و اندونزی ، رشد چین همچنان از میانگین جهانی فراتر رفته است. پیش بینی MEPS از 28.3 میلیون تن برای تولید سالانه چین در سال 2019 ، نشان دهنده افزایش تقریبا شش درصدی ، نسبت به سال گذشته و بیش از 53 درصد از کل پیش بینی شده جهانی است.
تولید هندی با سرعت سالم در حال رشد است. میزان پیش بینی شده برای امسال با 3.9 میلیون تن ، در مقایسه با رقم 2018 ، بیش از چهار درصد افزایش است.
پیش بینی می شود که محصول اندونزی در سال 2019 به میزان قابل توجهی از 2 میلیون تن فراتر رود.
بازده ژاپن در سه ماهه اول سال 2019 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 9.5 درصد سقوط را نشان می دهد. آخرین نتایج موجود نشان دهنده پیشرفت چشمگیر در عملکرد نیست. بنابراین ، پیش بینی ما برای تولید امسال را به 3.125 میلیون تن کاهش داده ایم ، که تقریبا 4.8 درصد پایین تر از کل سال 2018 خواهد بود.
پس از سقوط ، به طور قابل توجهی ، در سال 2018 ، پیش بینی می شود که تولید تایوان در سال جاری به سطح 1.175 میلیون تن برسد. این 32 درصد پایین تر از رقم اوج کشور ، در سال 2006 است.