• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

محرک های کلیدی بازار فولاد چین در سال 2022

در حالی که شاید بدیهی باشد تولید فولاد خام چین به دلیل برنامه های کاهش تولید و اهداف کربن زدایی صنعت فولاد آن کاهش می یابد، دامنه محدودی برای افزایش مصرف پایین دستی وجود دارد. حال ببینیم این دو عامل چه تاثیری بر صادرات و بازار مواد اولیه خواهند داشت؟


تولید فولاد خام
هنوز هیچ سند رسمی در مورد کاهش تولید فولاد خام چین وجود ندارد. با این حال، با حساب سرانه مصرف انرژی و سیاست کربن زدایی، احتمالاً تولید فولاد خام چین در سال جاری 2 درصد کاهش خواهد یافت. اگر میزان مصرف فولاد کشور در سطح 9.85 میلیارد تن باقی بماند، حجم صادرات هم کاهش می یابد.
تولید فولاد خام یا ثابت می ماند یا 20 میلیون تن نسبت به سال گذشته کاهش می یابد. با این حال، تقاضای مواد اولیه نیز می تواند تحت تأثیر کاهش تولید فولاد خام قرار گیرد. با توجه به پارامترهای افزایش تولید برنامه پنج ساله، در سال 2022، سهم کوره های قوس الکتریکی احتمالا به حدود 12 درصد از کل تولید فولاد خام چین خواهد رسید. در چنین سناریویی، تولید فولاد خام احتمالا در سال 2022 به 1.02 میلیارد تن کاهش خواهد یافت.


مصرف
سرانه مصرف فولاد خام چین احتمالاً کاهش می یابد. افزایش مصرف سرانه ظاهری پس از رسیدن آن به 500 کیلوگرم امری دشوار است. با توجه به روند مشاهده شده در چین و امریکا، مصرف سرانه چین در آینده کاهش خواهد یافت.
طبق پیش بینی های مای استیل، مصرف فولاد چین احتمالاً ثابت باقی می ماند. در میان کالاهای مصرفی، تقاضا برای فولاد کم است به جز برای بخش هایی که تقاضای فولاد برای تولیدشان جدی است - مانند خودرو، کشتی سازی و لوازم خانگی. انتظار می رود تقاضای فولاد تولید صنایع  در سال 2022 افزایش یابد. همچنین سفارشات جدید کشتی سازی در سال 2021 تا 86 درصد افزایش یافت. تقاضای فولاد بخش خودروسازی نیز ممکن است در سال 2022 تا  29درصد و لوازم خانگی تا 7 درصد رشد کند.


صادرات
انتظار می رود حجم صادرات مستقیم فولاد چین در سال 2022 به دلیل شکاف عرضه و تقاضا در بازار داخلی کاهش یابد. با این حال، در صادرات غیرمستقیم محصولات فولادی، تقاضای فولاد صادراتی چین احتمالاً ثابت خواهد ماند.
به گزارش فولاد ایران، صادرات کالاهای چینی در سال گذشته افزایش یافت که بیشتر آن محصولات مصرف کننده فولاد بود. در نتیجه حجم عظیمی از فولاد به صورت غیر مستقیم صادر می شود. بیشتر این صادرات به آسیای جنوب شرقی و به ویژه ورق گرم  است، زیرا قیمت های بالای ورق گرم صادراتی حاشیه سود ایجاد می کند. اما، به طور کلی، صادرات فولاد چین ممکن است در سال 2022 تا 10 میلیون تن کاهش یابد.

مواد اولیه
تقاضای مواد اولیه تحت تأثیر کاهش تولید فولاد خام خواهد بود. اگر با توجه به پارامترهای افزایش تولید پنج ساله، در سال 2022 سهم پیش بینی شده کوره های قوس الکتریکی به حدود 12 درصد از کل تولید فولاد خام چین افزایش یابد، تولید فولاد خام این کشور به 1.02 میلیارد تن کاهش خواهد یافت. در این صورت، اوج تولید فولاد خام احتمالاً تا 40 میلیون تن در سال 2022 کاهش خواهد یافت و اگر طرح افزایش عرضه داخلی سنگ آهن در نظر گرفته شود، عرضه کنسانتره سنگ آهن داخلی در سال جاری 6 میلیون تن افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی محتاطانه نشان می‌دهد که تقاضای چین برای واردات سنگ‌آهن ۲۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ کاهش می‌یابد.
و برای زغال سنگ و کک، پیش‌بینی می‌شود که در سال 2022 محدودیت های عرضه کمی کاهش یابد و اگر این اتفاق بیفتد، قیمت زغال‌سنگ کک شوی و کک کاهش می‌یابد.
از آنجایی که تولید کوره های قوس الکتریکی ممکن است امسال افزایش یابد، مصرف قراضه در سال 2022 احتمالا به 221 میلیون تن خواهد رسید. طبق پیش‌بینی ها، عرضه قراضه هر سال حدود 10 تا 15 میلیون تن افزایش خواهد یافت. بنابراین، تا سال 2030، سهم فولاد ساخته شده توسط کوره هایقوس الکتریکی تا 50 درصد از کل تولید فولاد خام چین را تشکیل می دهد که تأثیر زیادی بر استفاده از سنگ آهن خواهد داشت.

منبع:فولاد ایران