• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

فولاد ایران در ماه پایانی سال

به ماه پایانی سال رسیدیم و خبری از رونق بازار فولاد نیست هرچند در سایر بازارهایی همچون آهن و مسکن و ... نیز رکود همچنان سایه افکنده است و صرفا قیمت آهن آلات، فولاد و مسکن با شوک های روانی یا اخبار سیاسی گاهی با موج مثبت افزایش قیمت می دهند و گاهی تحت تاثیر موج دیگری کاهش قیمت، اما هیچ یک اثری در رونق بازار نگذاشته است و مردم و حتی صنعتگران نیز قدرت خریدشان کاهش یافته است. 

خلاصه ای از بندهای احتمالی توافق وین بدین شرح است: 

توقف تحریم نفتی به جای لغو تحریم نفتی و بدین معنی است که ممکن است تحریم ها بازگردد و از همه مهمتر اینکه لغو تحریم بانکی و شرکت های تجاری، کشتیرانی و بیمه،صنعت هوایی و ... اصلا در دستور کار یست و فقط ۷ میلیارد دلار پول بلوکه شده آزاد می گردد و در مقابل این توافقات محدود ایران متعهد شده است که غنی سازی به زیر ۵ درصد بازگردد، زندانیان دو تابعیتی را آزاد نماید به اصطلاح می تواند گفت این دیگر برجامی که انتظار می رفت نشده است بلکه یک برجامکی از آن حاصل کرده اند اما آن چیزی نبود که دولت و گروه های سیاسی و اقتصادی داخلی برای ماه ها پیگیر آن بودند در حالیکه در توافقات برجام سال ۲۰۱۵ تحریمات لغو شده خیلی بیشتر و اصولی تر از برجام کنونی بود اگرچه آن هم سرانجام ناموفقی داشت اما این برجامک اخیر هم تضمین دوام چندانی نخواهد داشت و بعید به نظر نمی رسد که دولت آمریکا این شبه برجام را نیز دور بزند. 

خلاصه کلام اینکه با عدم رفع تحریم های بانکی، اقتصاد ایران نه تنها رشد نمی کند بلکه کوچک و کوچکتر خواهد شد و این برجامک نیز گره ای از مشکلات اقتصادی باز نخواهد کرد مگر اینکه در مرحله نهایی توافقات روی تحریم های بانکی تلاش بیشتری از سوی نمایندگان ایرانی شود.