• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

فولاد در ارزآوری از پتروشیمی جلو افتاد​

کسری غفوری، مدیرعامل فولاد خراسان در مورد ارزآوری دو صنعت فولاد و پتروشیمی در شرایط دشوار تحریمی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز با رئیس جمهور همه اتفاق نظر داشتند که ارزآوری صنعت فولاد برای پتروشیمی در این شرایط حساس، بیش از صنعت پتروشیمی است. صادرات فولاد در سال گذشته کمک بزرگی به اقتصاد کشور کرده و میزان صادرات فولاد در سال ۹۸، ۱۰ میلیارد دلار بوده است. در سال جاری نیز صادرات فولاد، نسبت به سال گذشته، با وجود بحران کرونا و شرایط دشوار تحریمی افزایش خواهد یافت و به ۱۰.۸ میلیارد دلار خواهد رسید. در واقع، در شرایط جاری، صنعت فولاد ارزآورترین صنعت کشور است.

کسری غفوری افزود: رئیس جمهور در جلسه امروز اذعان داشتند که صنعت فولاد در شرایط تحریمی نه تنها زمین‌گیر نشد، بلکه رشد تولید، فروش و ارزآوری را نیز تجربه کرد. در واقع، صنعت فولاد یکی از ستون‌های مستحکم اقتصاد کشور است.