• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

تولیدکنندگان بزرگ فولاد دنیا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰


تولیدکنندگان بزرگ فولاد دنیا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰​/ تولید فولاد ایران به اندازه مجموع فرانسه، اسپانیا و انگلیس

آمارهای انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد که ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان بوده است. میزان تولید فولاد خام ایران از ۲۵.۶ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ به ۲۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

تولید فولاد ایران در سال ۲۰۲۰ تقریباً به اندازه مجموع تولید فولاد فرانسه، اسپانیا و انگلیس بوده است!