• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

صادرات فولاد ایران با رشد ۱۲ درصدی به ۱.۲ میلیون تن رسید

رشد صادرات فولاد میانی ۱۲ درصد بود و ۸۷۵ هزار تن بیلت و بلوم و ۳۳۹ هزار تن اسلب صادر شده است که البته صادرات بلوم و بیلت ۹۱ درصد رشد درحالی که صادرات اسلب ۴۶ درصد افت داشته است.

گزارش ها حاکی از آن است که صادرات بیلت و بلوم در دو ماهه پارسال ۴۵۷ هزار تن و اسلب ۶۲۷ هزار تن بود.

آمارهای انجمن نشان می دهد، صادرات آهن اسفنجی در این مدت ۹۹ هزار تن بود که افت ۳۹ درصدی نسبت به رقم ثبت شده سال قبل یعنی ۱۶۱ هزار تن داشت.

همچنین در بخش صادرات محصولات فولادی شاهد رشد ۱۲۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم به گونه ای که صادرات از ۴۵۷ هزار تن در دو ماهه اول سال ۹۵ به ۴۱۳ هزار تن در دو ماهه امسال رسید.

بیشترین حجم صادرات محصولات فولادی شامل ۱۱۲ هزار تن میلگرد شاخه بود و سایر اقلام صادراتی شامل ۹۴ هزار تن میلگرد کلاف، ۸۲ هزار تن ورق گرم بالای ۳ میلیمتر، ۵۵ هزار تن ورق گرم زیر ۳ میلیمتر، ۳۰ هزار تن تیرآهن، ۹ هزار تن ورق پوششدار و ۴ هزار تن ورق سرد بوده است.

رشد صادرات میلگرد شاخه و کلاف به ترتیب ۳۵ درصد و ۱۷۶ درصد بود. رشد صادرات ورق گرم زیر ۳ میلیمتر نیز قابل توجه و حدود ۵۴۰۰ درصد می شد. ورق گرم بالای ۳ میلیمتر، ورق پوششدار و ورق سرد به ترتیب رشد ۴۴۷ درصد، ۲۰۰ درصد و ۱۰۰ درصد را به صبت رسانده اند درحالی که صادرات تیرآهن افت ۳ درصدی داشته است.

درمقابل آمارهای انجمن نشان می دهد واردات فولاد میانی و محصولات فولادی شاهد افت به ترتیب ۱۷ درصد و ۴۷ درصدی بودند.

واردات فولاد میانی از ۶ هزار تن در دو ماهه اول سال قبل به ۵ هزار تن در سال جاری رسید که ۴ هزار تن آن بیلت و بلوم و هزار تن نیز اسلب بود.

واردات محصولات فولادی نیز از ۳۵۱ هزار تن به ۱۸۷ هزار تن رسیده است. عمده اقلام وارداتی ورق سرد به میزان ۶۸ هزار تن بود که البته کاهش ۲۷ درصدی را به ثبت رسانده است.

۴۸ هزار تن نیز واردات ورق گرم زیر ۳ میلیمتر و ۴۷ هزار تن ورق پوششدار بود که واردات ورق سرد ۲۷ درصد افت داشت درحالی که ورق پوششدار رشد ۹ درصدی داشته است.

بیشترین افت واردات متعلق به ورق گرم بالای ۳ میلیمتر می باشد که با ۹۰ درصد افت به ۲ هزار تن رسید.

 

صادرات فولاد ایران