• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

اخبار ورق گرم وتولید فولاد

ورق گرم

قیمت ورق گرم دربازار چین روند نزولی خود را حفظ کرده است.همچنان تقاضابرای مصرف در بازارهای داخلی و خارجی  درحال کاهش است و برخی کارخانه ها عرضه خارجی خود را متوقف نموده اند.درنتیجه این کاهش قیمت و روند نزولی تقاضای داخلی و خارجی،متقاضیان خارجی هیچ تمایلی به معاملات ورق گرم از خود نشان نمیدهند.تمامی مشتریان منتظر آخرین اخبار بازار ورق گرم درچین میباشند.

اخبار فولاد

گرمای هوادر ژاپن،تولید فولاد را کم میکند.

شبکه برق ژاپن به علت دمای بالا و طاقت فرسا وتقاضای بالای مردم درمصرف وسایل سرمایشی،تحت فشارقرارگرفته است.

درنتیجه افزایش دما و تقاضای برق ،دولت هشدار های لازم به دلیل عدم تطابق میان عرضه و تقاضا را مطرح کرده است.

ازاین رو به کارخانه ها ی زیادی کاهش تولید برای کاهش استفده ازمنبع برق را درخواست داده است که دراین میان کارخانه جات تولید فولاد نیز ازاین قائله مستثنا نیستند. همچنین قیمت برق درژاپن ازماه آگوست رو به افزایش است که باعث فشار بیشتر برروی کارخانه جات تولید فولاد میشود.