• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

فولادی ها خواستار رفع موانع تولید در دوران تحریم اند

عظیمیان اقداماتی را که برای کاستن از مشکلات شرکت های فولادی در حوزه تأمین مواد اولیه صورت گرفته اند، اینگونه بیان کرد: افزایش عوارض بر صادرات سنگ آهن که با مذاکرات فشرده شرکت های فولادی و همراهی انجمن فولاد و هم صدای دولتمردان در جلوگیری از خام فروشی صورت گرفت تا حدودی توانست از مشکلات شرکت های فولادی در حوزه تأمین مواد اولیه بکاهد.

وی با تأکید بر اینکه رفع موانع تولید بهترین اقدامی است که برای مقابله با تحریم ها می توان انجام داد، گفت: چرخ واحدهای تولیدی باید با افزایش تولید فولاد و افزایش صادرات فولاد بچرخد و هر مانعی در راه تولید و صادرات باید به سرعت برداشته شود.