• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

قیمت شمش فولادی صادراتی ۱۵ دلار کاهش یافت

قیمت فوبِ اسلب صادراتی ایران در هفته گذشته ۱.۹ درصد کاهش یافت و اسلب در قیمت ۶۴۰ تا ۶۵۵ دلار به ازای هر تن معامله شد. در هفته گذشته، قیمت فوبِ بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور ۶۲۰ تا ۶۴۵ دلار به ازای هر تن بود که میانگین این قیمت‌ نسبت به قیمت‌های ۵ آبان، کاهش ۲.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش قیمت فولاد در چین در هفته گذشته، کاهش قیمت اسلب و بیلت صادراتی ایران را درپی داشت. یک محموله ۴۰ هزار تنی اسلب برای حمل در ماه دسامبر با قیمت ۶۴۰ دلار به ازای هر تن به مشتریانی در جنوب شرق آسیا فروخته شد. یک محموله دیگر از اسلب صادراتی ایران نیز در قیمت ۶۵۵ دلار به ازای هر تن معامله شد.

در هفته گذشته، یک محموله ۵۰ هزار تنی شمش فولادی صادراتی ایران نیز با قیمت ۶۲۰ دلار به ازای هر تن به جنوب شرق آسیا صادر شد. کاهش تقاضا در چین در کل کاهش قیمت فولاد میانی در نقاط مختلف دنیا را درپی داشته و قیمت فولاد صادراتی ایران نیز به همین خاطر هفته گذشته کاهش یافت.